dla seniora

Żywienie zmienia się z wiekiem …

posiłek dziadka i wnuczka

Żywienie osób po 60 roku życia

 

Starzenie się organizmu jest zjawiskiem biologicznym i należy do kolejnych etapów ludzkiego życia. Podstawowym więc celem żywienia ludzi po 60 roku życia jest pokrycie aktualnych potrzeb organizmu w taki sposób, aby jak najbardziej opóźnić naturalne procesy starzenia się. Wraz z postępem cywilizacji poprawiły się warunki bytowe, dostępność do wiedzy, jest lepsza opieka medyczna a przede wszystkim nastąpił wzrost świadomości co poprzez zmianę stylu życia na bardziej prozdrowotny, wpłynęło na wydłużenie czasu jego trwania.

      Musimy pamiętać, że osoby w podeszłym wieku, których czas życia wciąż się wydłuża a ich ilość przybywa, potrzebują odpowiedniej opieki. Powinni mieć zapewnione godne warunki życia oraz pielęgnację i wsparcie ułatwiające znoszenie trudów związanych z ograniczeniami spowodowanymi wiekiem i chorobami.

       Przy przygotowywaniu posiłków dla osób w wieku starszym lub podeszłym musimy zwrócić uwagę przede wszystkim na różnorodność potraw, regularność ich spożywania oraz równoważenie bilansu energetycznego, który z wiekiem pomimo iż zapotrzebowanie na energię spada, musimy ściśle wiązać z podejmowaną aktywnością fizyczną. Istotny jest też dobór i sposób  przygotowywania potraw. U osób starszych pojawiają się braki w uzębieniu, co utrudnia gryzienie i żucie, obniżona jest ilość wydzielanej śliny, co utrudnia połykanie, zanikają kubki smakowe, zmniejsza się ilość powstawania żółci, co utrudnia trawienie tłuszczów, słabiej działają mięśnie przewodu pokarmowego (zaparcia).

Należy również pamiętać, iż przyjmowanie leków powoduje mniejszą wchłanialność wielu witamin i minerałów, czy też zwiększone ich wydalanie, a także  powoduje obniżenie apetytu.

Przy planowaniu diety należy wziąć pod uwagę wiele czynników takich jak stan zdrowia , aktywność fizyczna ale także zasobność portfela, która często w tym wieku jest jedną z przyczyn niewłaściwego żywienia a nawet niedożywienia.

 

Oferujemy Państwu trzy warianty do wyboru.

3 dniowa

55.00 Dodaj do koszyka

7 dniowa

100.00 Dodaj do koszyka

14 dniowa

190.00 Dodaj do koszyka